Chính sách bảo mật
Thông tin chung
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của người dùng được lưu trữ một cách bảo mật và tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Các dữ liệu liên quan đến người dùng trên hệ thống NEOHOME sẽ thuộc quyền sở hữu của neotech.
Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web và ứng dụng di động, các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi NEOHOME.
Bằng cách truy cập vào trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật này. Khi chúng tôi yêu cầu sự cho phép của bạn để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn để thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả cụ thể hơn dưới đây. Chúng tôi có thể cung cấp các thông báo hoặc thông tin bổ sung về việc thu thập dữ liệu, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của các dịch vụ cụ thể. Các thông báo đó có thể bổ sung hoặc làm rõ các quy trình bảo mật của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn các lựa chọn bổ sung về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.
Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào và khi được yêu cầu bởi pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý hoặc bạn không thoải mái với bất kỳ khía cạnh nào của Chính sách bảo mật này, bạn nên ngay lập tức ngừng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân là gì và vì sao chúng tôi thu thập nó?
Dữ liệu cá nhân là các thông tin có thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc để liên lạc với bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Chính sách bảo mật bao gồm tất cả các dữ liệu cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi thu được từ bên thứ ba. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho dữ liệu ẩn danh, vì nó không thể được sử dụng để xác định bạn.
Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích chính là cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích phụ hỗ trợ cho mục đích chính, trong các hoàn cảnh cần thiết theo đánh giá của NEOHOME.
Ví dụ:
Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân bắt buộc theo luật pháp để mở tài khoản. Chúng tôi cũng thu thập Dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng hoặc yêu cầu Dữ liệu cá nhân về dịch vụ của chúng tôi, đăng ký nhận thông tin tiếp thị, yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành các cuộc khảo sát, đăng ký sử dụng dịch vụ neohome. Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn ngoại tuyến, chẳng hạn như khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân này kết hợp với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn như đã nêu trong Chính sách bảo mật này.
Chúng tôi có thể thu thập các loại Dữ liệu cá nhân sau đây (nếu có), không giới hạn:
 • - Dữ liệu nhận dạng cá nhân: Họ và tên đầy đủ, ngày sinh, tuổi, quốc tịch, giới tính, chữ ký, hóa đơn tiện ích, hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ nhà, và/hoặc email.
 • - Dữ liệu xác thực danh tính: số hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, ảnh thẻ.
 • - Dữ liệu tài chính: số tiền giao dịch.
 • - Dữ liệu giao dịch: Thông tin về các phương thức thanh toán của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
 • - Định danh trực tuyến: Chi tiết định vị địa lý, lịch sử trình duyệt, hệ điều hành, tên và phiên bản trình duyệt, và / hoặc địa chỉ IP cá nhân.
 • - Dữ liệu sử dụng: Phản hồi khảo sát, thông tin cung cấp cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi, dữ liệu xác thực, ID người dùng, dữ liệu lưu lượng nhấp chuột và dữ liệu khác được thu thập qua cookie và các công nghệ tương tự.
Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?
Thu thập trực tiếp
Nhiều thông tin được liệt kê ở trên được thu thập trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp thông tin đó trên trang web. Điều này bao gồm thông tin như chi tiết liên lạc, thông tin đăng ký và yêu cầu dịch vụ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin của mình, bạn có thể chọn không tham gia vào một loại dịch vụ hoặc hoạt động cụ thể.
Thu thập gián tiếp – Cookies và các công nghệ khác
Các loại công nghệ chúng tôi sử dụng bao gồm:
Cookie
Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ Web và lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn. Cookie cho phép chúng tôi xác định trình duyệt của bạn như một người dùng duy nhất. Cookie có thể liên quan đến việc truyền thông tin từ chúng tôi đến bạn và từ bạn đến chúng tôi. Cookie cũng có thể được sử dụng bởi một bên khác thay mặt cho chúng tôi để chuyển thông tin cho chúng tôi theo chính sách bảo mật của họ. Một số cookie là "cookie lưu trữ". Chúng được sử dụng bởi chúng tôi mỗi khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Cookie khác được gọi là "cookie phiên". Cookie phiên chỉ được sử dụng trong một phiên duyệt cụ thể và hết hạn sau một khoảng thời gian xác định trước. Chúng tôi cũng có thể sử dụng "cookie phân tích" cho phép các dịch vụ phân tích web nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và, ví dụ, xác định xem bạn đã truy cập trang web của chúng tôi trước đó, bạn đã xem hoặc nhấp chuột vào cái gì trước đó, và bạn đã tìm thấy chúng tôi như thế nào. Thông tin này được cung cấp một cách ẩn danh chỉ cho mục đích phân tích thống kê. Cookie phân tích thường là cookie lưu trữ.
Bạn có thể vô hiệu hóa cookie trình duyệt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể mất một số tính năng hoặc chức năng khi vô hiệu hóa cookie. Vui lòng lưu ý rằng vô hiệu hóa cookie là cụ thể cho từng trình duyệt.
Các tệp nhật ký
Giống như hầu hết các máy chủ trang web tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng các tệp nhật ký. Các tệp nhật ký theo dõi địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang tham chiếu/thoát, loại nền tảng, dấu thời gian và số lần nhấp chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích xu hướng, quản lý Trang web, ngăn chặn gian lận, theo dõi điều hướng trang web tổng thể và thu thập thông tin dân số rộng để sử dụng tổng hợp. Là một phần trong việc cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, chúng tôi sử dụng cookies để:
 • - Cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa dựa trên việc sử dụng Trang web của bạn
 • - Cho phép bạn sử dụng Trang web dễ dàng hơn bằng cách nhớ và sử dụng thông tin liên lạc, thông tin mua hàng và thông tin đăng ký;
 • - Đánh giá, giám sát và phân tích việc sử dụng Trang web và các mẫu lưu lượng truy cập của chúng để giúp cải thiện Trang web và các Dịch vụ;
 • - Hỗ trợ chúng tôi trong các chức năng báo cáo quảng cáo như tìm hiểu quảng cáo nào đang đưa người dùng đến Trang web
Đối tác thứ ba
Trong trường hợp thực tế khả thi, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn từ chính bạn. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ nguồn bên thứ ba được yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp áp dụng, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, cơ quan thông tin tín dụng, đối tác xác minh ID, đối tác tiếp thị, các nền tảng truyền thông xã hội và những nguồn khác.
Tại sao chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đối tác khác ?
Chúng tôi chỉ cho phép dữ liệu cá nhân của bạn được truy cập bởi những người thực sự cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và công việc của họ, và chia sẻ với các bên thứ ba có mục đích hợp lệ để truy cập vào dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:
 • - Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba để ngăn chặn gian lận hoặc vi phạm các luật pháp áp dụng (bao gồm các quy định chống rửa tiền và chống khủng bố tài chính). Điều này cho phép chúng tôi xác nhận danh tính của bạn bằng cách so sánh thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các hồ sơ công cộng và cơ sở dữ liệu của bên thứ ba khác. Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể tạo ra dữ liệu phái sinh dựa trên dữ liệu cá nhân của bạn chỉ để sử dụng trong kết nối với việc cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và phòng chống gian lận hoặc vi phạm luật.
 • - Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, hỗ trợ cho một số phần của hoạt động kinh doanh của chúng tôi như dịch vụ tiếp thị hoặc công nghệ. Các hợp đồng của chúng tôi yêu cầu những nhà cung cấp dịch vụ này chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các dịch vụ mà họ thực hiện cho chúng tôi và cấm họ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ ai khác.
 • - Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với cảnh sát, các quan chức hoặc bên thứ ba khác khi chúng tôi bị buộc phải làm như vậy bởi một lệnh trục xuất, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý tương tự, hoặc khi chúng tôi tin tưởng tốt rằng việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân là cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại về thể chất hoặc mất mát tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp nghi ngờ hoặc điều tra vi phạm các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ chính sách áp dụng nào khác.
 • - Chúng tôi có thể chuyển bất kỳ dữ liệu phi cá nhân nào (tức là dữ liệu không xác định được một cá nhân cụ thể) được cung cấp bởi bạn thông qua việc sử dụng Dịch vụ trên trang web của chúng tôi cho bên thứ ba nhằm cho phép bên thứ ba thực hiện các bài kiểm tra sơ bộ về dữ liệu phi cá nhân để xác định xem bạn có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đó (bao gồm lịch sử các giao dịch trên trang web của chúng tôi sẽ được cung cấp mà không có bất kỳ thông tin xác định nào và chỉ dùng cho mục đích thực hiện các bài kiểm tra sơ bộ).
Nếu bạn thiết lập tài khoản NEOHOME một cách gián tiếp trên một trang web của bên thứ ba hoặc thông qua một nền tảng của bên thứ ba, bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web hoặc ứng dụng đó (và không phải trực tiếp trên trang web của chúng tôi) sẽ được chia sẻ với chủ sở hữu của trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba và thông tin của bạn sẽ phải tuân thủ chính sách bảo mật của họ.
Bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn như thế nào?
Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết. Chúng tôi lưu trữ các bản ghi điện tử của bạn trong các hệ thống an toàn. Việc truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được cho phép đối với nhân viên được ủy quyền.
Bảo mật hệ thống
Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật để đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết. Chúng tôi lưu trữ các bản ghi điện tử của bạn trong các hệ thống an toàn. Việc truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được cho phép đối với nhân viên được ủy quyền.
Dữ liệu cá nhân của trẻ em
Chúng tôi không có ý định yêu cầu thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Bất kỳ dịch vụ của NEOHOME hoặc đối tác của nó đều bị cấm đối với bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. Nếu người dùng cung cấp Dữ liệu Cá nhân được nghi ngờ là dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng đóng tài khoản của mình và sẽ không cho phép người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước để xóa Dữ liệu Cá nhân càng sớm càng tốt. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn biết bất kỳ cá nhân nào dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc truy cập của họ vào Dịch vụ của chúng tôi.
Cập nhật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi coi trọng việc thông tin cá nhân của bạn được cập nhật đầy đủ. Chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được cập nhật chính xác và đầy đủ. Nếu bạn phát hiện ra rằng thông tin dữ liệu cá nhân của bạn trên nền tảng của chúng tôi không được cập nhật hoặc không chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể để chúng tôi có thể cập nhật để đảm bảo chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn.
Khiếu nại và Thắc mắc về Chính sách bảo mật
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: info@neohome.vn
PHỤ LỤC A CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA NEOHOME
1.Những quyền của bạn là gì?
Bạn có quyền được cung cấp thông tin minh bạch, công khai để thực hiện quyền của bạn như là Chủ sở hữu dữ liệu theo Luật Việt Nam. Các quyền chính của bạn theo Luật Việt Nam bao gồm:
 • - Quyền được thông báo;
 • - Quyền truy cập;
 • - Quyền sửa đổi;
 • - Quyền xóa bỏ;
 • - Quyền hạn chế xử lý;
 • - Quyền phản đối xử lý;
 • - Quyền chuyển dữ liệu;
 • - Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát;
 • - Quyền rút lại sự đồng ý.
Bạn có quyền được thông báo về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân. Thông tin phải ngắn gọn, minh bạch, dễ hiểu, dễ truy cập và viết bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản.
Bạn có quyền yêu cầu thông tin chi tiết về Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn theo Luật Việt Nam, bao gồm truy cập vào Dữ liệu cá nhân, cùng với một số thông tin bổ sung. Thông tin bổ sung bao gồm chi tiết về mục đích xử lý, các danh mục Dữ liệu cá nhân. Quyền và tự do của người khác không bị ảnh hưởng.
Bạn có "quyền được quên", yêu cầu xóa bỏ Dữ liệu cá nhân của bạn mà không gây trì hoãn không cần thiết. Điều này áp dụng trong các trường hợp sau:
 • - Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết đối với mục đích thu thập hoặc xử lý khác;
 • - Bạn rút lại sự đồng ý cho việc xử lý có căn cứ vào sự đồng ý;
 • - Bạn phản đối xử lý dựa trên một số quy định của luật bảo vệ dữ liệu áp dụng;
 • - Xử lý là cho mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • - Dữ liệu cá nhân đã được xử lý một cách bất hợp pháp.
Tuy nhiên, có những trường hợp không áp dụng quyền được xóa bỏ. Các trường hợp không áp dụng bao gồm: để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; hoặc để thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.
Trong một số tình huống, bạn có quyền hạn chế việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình. Các tình huống này bao gồm: bạn tranh chấp tính chính xác của Dữ liệu cá nhân; việc xử lý là trái pháp luật nhưng bạn phản đối việc xóa bỏ; Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích xử lý, nhưng bạn yêu cầu Dữ liệu cá nhân để lưu trữ, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; bạn đã phản đối việc xử lý và đang chờ xác minh phản đối đó. Khi xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn.
Bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình dựa trên quyền lợi hợp pháp hoặc việc thực hiện một nhiệm vụ trong lợi ích công cộng / việc thực thi quyền lực chính quyền (bao gồm việc lập hồ sơ); tiếp thị trực tiếp (bao gồm lập hồ sơ); và xử lý cho mục đích nghiên cứu khoa học / lịch sử và thống kê.
Trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân của chúng tôi là sự đồng ý của bạn; hoặc việc xử lý là cần thiết để thực hiện một thỏa thuận mà bạn tham gia hoặc để thực hiện các bước yêu cầu của bạn trước khi ký kết một hợp đồng, và việc xử lý này được thực hiện bằng phương tiện tự động, bạn có quyền nhận Dữ liệu cá nhân của mình từ chúng tôi dưới dạng một cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy tính. Tuy nhiên, quyền này không áp dụng nếu nó ảnh hưởng đến các quyền khác.
2.Dữ liệu cá nhận được sử dụng như thế nào?
Tổng quan, chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải tiến các Dịch vụ, quảng cáo của chúng tôi và cho mục đích ngăn chặn thiệt hại và chống gian lận. Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn đồng ý với việc xử lý đó, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, nếu cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã ký với bạn, hoặc để thực hiện các bước yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng với bạn, hoặc cho mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi để bảo vệ tài sản, quyền lợi hoặc sự an toàn của NEOHOME, người dùng hoặc những người khác. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này theo các cách sau:
- Để cung cấp dịch vụ khách hàng
Một số Dịch vụ của chúng tôi phải tuân thủ các luật lệ và quy định yêu cầu chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Nhận dạng Cá nhân của bạn, Dữ liệu Hình thức Nhận dạng, Dữ liệu Tài chính, Dữ liệu Giao dịch, Nhận dạng trực tuyến và/hoặc Dữ liệu Sử dụng theo các cách nhất định. Ví dụ, chúng tôi phải xác định và xác minh người dùng sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi để tuân thủ các luật chống rửa tiền và khủng bố ở một số khu vực pháp lý.
- Để đảm bảo kiểm soát chất lượng
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích kiểm soát chất lượng và đào tạo nhân viên để đảm bảo chúng tôi tiếp tục cung cấp cho bạn thông tin chính xác. Nếu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích kiểm soát chất lượng, bạn có thể gặp sự cố trên dịch vụ như hồ sơ giao dịch không chính xác hoặc gián đoạn khác. Căn cứ cho việc xử lý này là bằng việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng với bạn.
- Để đảm bảo an ninh mạng và thông tin
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tăng cường bảo mật, giám sát và xác minh danh tính hoặc quyền truy cập dịch vụ, chống lại thư rác hoặc các mối đe dọa khác về bảo mật và tuân thủ các luật và quy định về bảo mật áp dụng. Nếu không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không đảm bảo an ninh cho dịch vụ của chúng tôi.
- Cho mục đích nghiên cứu và phát triển
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tăng cường bảo mật, giám sát và xác minh danh tính hoặc quyền truy cập dịch vụ, chống lại thư rác hoặc các mối đe dọa khác về bảo mật và tuân thủ các luật và quy định về bảo mật áp dụng. Nếu không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không đảm bảo an ninh cho dịch vụ của chúng tôi.
- Để nâng cao trải nghiệm trên Website của bạn
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp một trải nghiệm cá nhân hóa và thực hiện các yêu cầu của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào một số Dữ liệu cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba. Nếu không có việc xử lý như vậy, chúng tôi có thể không thể đảm bảo bạn sẽ tiếp tục nhận được một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài những mục đích chúng tôi đã tiết lộ cho bạn, trừ khi được sự cho phép của bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu sự cho phép của bạn để cho phép chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba. Bạn có thể chọn không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba hoặc cho phép chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào không tương thích với mục đích ban đầu chúng tôi đã thu thập hoặc sau đó đã được cho phép của bạn. Nếu bạn chọn giới hạn việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, một số tính năng hoặc Dịch vụ có thể không sẵn có cho bạn.
3.Tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn, trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc trong trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc trong các trường hợp được miêu tả dưới đây.
Dưới đây là một số cách mà thông tin của bạn có thể được tiết lộ:
Nhà cung cấp dịch vụ
Đôi khi chúng tôi thuê các công ty khác ("Bộ xử lý dữ liệu"), để cung cấp các dịch vụ hạn chế thay mặt cho chúng tôi, bao gồm phát triển và vận hành Website, gửi email, phân tích việc sử dụng website, xử lý thanh toán, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và xử lý dữ liệu. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các nhà cung cấp đó thông tin họ cần để cung cấp dịch vụ, và họ bị hạn chế bằng hợp đồng sử dụng thông tin đó cho bất kỳ lý do khác. Để đưa ra quyết định thông minh về việc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web, chúng tôi cần thông báo cho bạn về các tổ chức làm Bộ xử lý dữ liệu cho chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các Bộ xử lý dữ liệu đó trong thời gian tới, bạn cũng có thể đặt câu hỏi về các Bộ xử lý dữ liệu hiện tại bằng cách gửi email đến địa chỉ info@neohome.vn.
Dữ liệu ở dạng tổng hợp
Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu đã loại bỏ thông tin cá nhân và thống kê người dùng cho đối tác tiềm năng và các bên thứ ba khác. Dữ liệu đã loại bỏ thông tin cá nhân là dữ liệu không xác định được một cá nhân cụ thể.
Khác
Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi chúng tôi tin rằng chúng tôi phải tiết lộ thông tin để xác định, liên lạc hoặc khởi kiện ai đó có thể vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hoặc gây thiệt hại hoặc can thiệp vào quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, người dùng hoặc khách hàng khác của trang web, hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn thương bởi những hoạt động đó. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc truy cập thông tin tài khoản khi chúng tôi tin tưởng rằng các luật pháp áp dụng yêu cầu điều đó và cho các mục đích quản trị và khác mà chúng tôi cho là cần thiết để duy trì, cung cấp dịch vụ và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
4.Làm thế nào để bạn kiểm soát Dữ liệu cá nhân của mình?
Chúng tôi cung cấp cho người dùng các lựa chọn để thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân. Nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@neohome.vn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không thích hợp nào được thu thập hoặc cung cấp cho người khác thông qua việc sử dụng Website, xin vui lòng liên hệ với đại diện của neohome tại info@neohome.vn.
5.Lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi sẽ cố gắng giới hạn việc lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để phục vụ cho mục đích mà Dữ liệu cá nhân đã được xử lý, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và theo yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật
6.Các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi hoàn thành công việc của mình. Điều này đảm bảo rằng người khác không thể truy cập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng máy tính của bạn khi bạn không có mặt. Bởi vì thông tin được gửi qua Internet đi từ máy tính này sang máy tính khác trên toàn thế giới, khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, thông tin đó có thể được gửi đi bằng điện tử đến các máy chủ ở nước ngoài so với nơi bạn ban đầu nhập thông tin. Rất tiếc là không có truyền thông dữ liệu nào trên Internet được đảm bảo 100% an toàn. Thông tin mà bạn tiết lộ bằng cách sử dụng Website, đăng bài hoặc sử dụng e-mail có thể bị thu thập và sử dụng hoặc lạm dụng bởi người khác. Điều này có thể dẫn đến những tin nhắn không mong muốn từ bên thứ ba hoặc việc sử dụng thông tin đó bởi bên thứ ba cho mục đích của riêng họ, hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Do đó, trong khi chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn truyền tới chúng tôi hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, và bạn làm như vậy trên chính sự rủi ro của mình. Khi chúng tôi nhận được truyền tải của bạn, chúng tôi sử dụng nỗ lực hợp lý thương mại để đảm bảo an toàn cho nó trên hệ thống của chúng tôi.
7.Xóa dữ liệu cá nhân
Quyền được quên - Quyền này còn được biết đến là "quyền được xóa dữ liệu". Đó là quyền của cá nhân để yêu cầu xóa thông tin cá nhân hoặc ngăn chặn việc xử lý thông tin trong những trường hợp cụ thể:
 • · Khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết đối với mục đích ban đầu mà nó được thu thập/xử lý.
 • · Khi cá nhân rút lại sự đồng ý.
 • · Khi cá nhân phản đối việc xử lý và không có lợi ích hợp pháp nào để tiếp tục xử lý.
 • · Dữ liệu cá nhân đã bị xử lý trái phép.
 • · Dữ liệu cá nhân phải được xóa để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
Vì vậy, nếu chỉ cần một trong những điều kiện này áp dụng, thì việc xóa và loại bỏ dữ liệu và các cuộc gọi được ghi âm là trách nhiệm của người điều khiển dữ liệu "không trì hoãn", và đặc biệt là trong vòng một tháng, trừ trường hợp đặc biệt.
8.Thông báo vi phạm dữ liệu cá nhân
· Khi nào chúng tôi cần thông báo cho bạn về việc vi phạm dữ liệu cá nhân?
Trong trường hợp có vi phạm dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mà không chậm trễ và, nếu có thể, không sau hơn 72 giờ sau khi nhận thấy sự vi phạm đó. Nếu một vi phạm có thể dẫn đến nguy cơ cao cho quyền lợi và tự do cá nhân, chúng tôi phải thông báo trực tiếp cho bạn mà không chậm trễ.
· Vi phạm dữ liệu cá nhân là gì?
Vi phạm dữ liệu cá nhân có nghĩa là vi phạm bảo mật dẫn đến phá hủy, vô tình mất mát hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ trái phép hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Điều này bao gồm cả vi phạm là kết quả của cả nguyên nhân vô tình và cố ý. Nó cũng có nghĩa là vi phạm không chỉ đơn thuần là mất dữ liệu cá nhân.
Vi phạm dữ liệu cá nhân có thể bao gồm:
 • - Truy cập bởi một bên thứ ba chưa được ủy quyền;
 • - Hành động (hoặc không hành động) cố ý hoặc vô tình của người điều khiển hoặc nhà xử lý dữ liệu;
 • - Gửi dữ liệu cá nhân cho người nhận không đúng;
 • - Máy tính chứa Dữ liệu cá nhân bị mất hoặc bị đánh cắp;
 • - Thay đổi Dữ liệu cá nhân mà không có sự cho phép;
 • - Mất tính sẵn có của Dữ liệu cá nhân.
9.Liên hệ với chúng tôi
Bạn có thể liên hệ với Quản lý bảo vệ dữ liệu của Neohome qua địa chỉ email info@neohome.vn. Bất cứ khi nào bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu cá nhân hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email này.
10.Khiếu nại
Nếu bạn không hài lòng với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan. Bạn có thể khiếu nại tại Việt Nam nơi bạn sống hoặc làm việc hoặc tại nơi xảy ra vi phạm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Liên hệ
Image of project management Image of project management Image of project management Image of project management
Trở thành đối tác
neoHome
. Chính sách tối ưu
. Đãi ngộ hấp dẫn
. Giờ giấc linh hoạt
Đăng ký ngay
neoHome
 • Email: info@neohome.vn
 • Hotline: +84 87988 3139
 • Địa chỉ: 30 Hoa Lan, Phường 02, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
neoHome in App Store neoHome in Google Play
Sản phẩm khác
Đăng ký
Nhận thông tin mới nhất từ neoHome
Trang mạng xã hội
DMCA compliant image
Tiếng Việt
Version 1.1

Sản phẩm của
neoTech
Công ty TNHH TMDV Công Nghệ NEO - NeoTech
Copyright 2023 © neohome.vn. All Rights Reserved